ORIGINÁLNÍ HUDBA 18. STOLETÍ
SOUBOR ZALOŽEN ROKU 1997
MUSICA FIGURALIS

Nejbližší koncerty:

Sobota 10. září 2016 v 18:00 hodin

Haydnovy hudební slavnosti

Lužany, zámek (Lužany 1, 334 54 Lužany)

Program koncertu:

J. Puschmann, J. Čart, J. Barriere, L. Boccherini, G. Barone Dall´Abaco

Účinkují:
PETRA ČADOVÁ - violoncello
MAREK ČERMÁK - cembalo

Středa 14. září 2016 v 19:00 hodin

koncert v rámci XVI. ročníku mezinárodního festivalu
"LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO"

Katedrála sv. Štěpána, Dómské náměstí, Litoměřice

Program koncertu:

Trubačské a varhanní skladby 17. století

Účinkují:
Jaroslav Kocůrek barokní trubka
Petr Jurášek barokní trubka
Marek Čermák varhanní pozitiv

Nejnovější videa:

Adventní koncert - 8. 12. 2014 - Přerov
Wenzel Müller (1757 - 1835) - Symfonie g moll
Dílo napsal autor v 15 letech (!) v Rajhradě.
Allegro non molto
Andante con Variazioni
Finale. Presto
Joseph Puschmann (1738 - 1794) - Divertimento A dur - Allegro molto

Hudební ukázky:

Joseph Puschmann (1738 - 1794) - Cembalové divertimento C dur, Finale

Čtyřvětá skladba (části - Allegro moderato, Menuetto, Adagio, Finale.Allegro) pro dvoje housle, smyčcový bas a koncertantní cembalo se dochovala v opise na zámku Sádek u Třebíče, kde ji provozovali koncem 18. století hudebníci Františeka Kajetána Chorynského z Ledské, bratrance bývalého Puschmannova zaměstnavatele, hejtmana rakouského Slezska Dominika Ignáce Chorynského.
Joseph Puschmann (1738 - 1794) - Varhanní koncert D dur Andante

Třívětá skladba (části Allegro, Andante, Tempo di menuetto) pro dvoje housle, smyčcový bas a koncertantní varhany se dochovala na stejném místě a byla provozována za stejných okolností jako cembalové divertimento.
Joseph Puschmann (1738 - 1794) - Cyklus čtyř graduálií - Sinfonia III.

Čtveřice chrámových sinfonií pocházející z kůru poutního kostela Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou byla hrávána při slavnostní liturgii před evangeliem. Celý cyklus je předepsán pro smyčce, dvojici klarin a varhany. Pomalá vstupní část sinfonie v sobě nese závažnost žalmového čtení a rychlá ústřední část pak ztvárňuje radostné Alleluja.
Anton Neumann (1720? - 1776) - Symfonie D dur - Finale

Třívětá Symfonie D dur (části Allegro, Andante, Finale. Presto) je jednou z Neumannových cca 40 symfonií a její opis pochází z hudební sbírky rajhradských benediktýnů. Je předepsána pro obsazení smyčců a koncertantních lesních rohů.
Joseph Puschmann (1738 - 1794) - Symfonie B dur, Finale

Čtyřvětá symfonie B dur (části Allegro con spirito, Adagio, Menuetto, Finale) se dochovala v autografu v hudební sbírce premonstrátského kláštera v Nové říši. Je předepsána pro smyčce, dvojice lesních rohů, hobojů a fagot, přičemž v tomto obsazení byla v posledním desetiletí 18. století čile uplatňována i v průběhu chrámové liturgie. Svědčí o tom poznámky na složce dobového provozovacího materiálu.
INFORMACE:
FACEBOOK:
KONTAKT:
Počet návštěv:
Telefon: +420 608 849 893
Email: czermack(a)gmail.com

Další kontakty →