ORIGINÁLNÍ HUDBA 18. STOLETÍ
SOUBOR ZALOŽEN ROKU 1997
MUSICA FIGURALIS

O souboru

Musica figuralis je vokálně-instrumentální těleso zaměřené na stylovou interpretaci hudby druhé poloviny 18. a počátku 19. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za účelem interpretace primárně moravské chrámové a světské hudby druhé poloviny 18. století založil dirigent a kontinuový hráč Marek Čermák. Umělecká činnost ansámblu se soustředí na realizování novodobých premiér pozdně barokní a klasicistní hudby dochované na území České republiky a v sousedních zemích. Repertoár souboru je orientován na okruh neprávem opomíjených skladatelů působících na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Rakousku. Programové zaměření souboru sleduje cílenou propagaci těchto osobností a především moravské hudební kultury. Ve svých programech představuje ansámbl díla komorní, symfonická, operní, oratorní a chrámová.

Umělecký vedoucí

Marek Čermák

Marek Čermák je absolventem orchestrálního dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Ve své specializaci se soustředí na interpretaci hudby druhé poloviny 18. a počátku 19. století; tedy na repertoár, jehož estetika pramení z italské stylové tradice. Teoretické a historické poznatky týkající se dobové hudební praxe založil na studiu relevantních pramenů, literatury, traktátů a archiválií z doby 18. a 19. století. Výsledky jejich důsledné a systematické excerpce využívá nejen pro další formování a tříbení stylové hudební estetiky, ale také k potírání nepatřičných, výrazově škodlivých nánosů a paušálních mýtů prvních průkopníků tzv. autentické interpretace. Ve světle získaných zkušenosti představuje veřejnosti prostřednictvím hudebně-objevných projektů kvalitu umění našich předků jako soubor hodnot bezhprostředně otevírajících vnímání domácího posluchače. Svoji činnost rozšířil o výuku na Masarykově univerzitě v Brně v rámci Akademie staré hudby.

Je uměleckým vedoucím souboru Musica Figuralis, spolupracuje se soubory Collegium Wartberg, Societas incognitorum, Capella Ornamentata, Solamente naturali, Le nuove musiche, Czech ensemble baroque, Die Freitagsakademie, Originalklang!Orchester, Ensemble versus.


INFORMACE:
FACEBOOK:
KONTAKT:
Počet návštěv:
e-mail: czermack(a)gmail.com

Další kontakty →