ORIGINÁLNÍ HUDBA 18. STOLETÍ
SOUBOR ZALOŽEN ROKU 1997
MUSICA FIGURALIS

Historie

Musica figuralis je vokálně-instrumentální těleso zaměřené na stylovou interpretaci hudby zejména druhé poloviny 18. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za účelem provádění chrámové, později i světské hudby pozdně barokní Moravy založil roku 1997 dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák. Umělecká činnost ansámblu se po pěti letech ve specializaci rozrostla na provozování novodobých premiér pozdně barokní a klasicistní hudby dochované na území Čech, Moravy, Slezska, Rakouska a Itálie. Repertoár souboru se vztahuje zejména k okruhu naši veřejnosti dosud neznámých skladatelů, mezi něž se předně řadí dómští kapelníci v Olomouci, řádoví skladatelé a kantoři působící na Moravě a ve Slezsku, v Čechách, ve Vídni a jejím okolí. Nedílnou součástí programu ansámblu se stává také hudba z lokalit Bavorska, Dolních Rakous a Itálie, jež významně ovlivnila hudební styl na našem území a nabízí nám možnost jejího srovnání s dobovou tvorbou významných center. Soubor tedy představuje ve svých programech díla v rozsahu od komorní instrumentální tvorby přes skladby koncertantní, symfonické, operní a oratorní až po velké chrámové vokálně-instrumentální kompozice.

Členové souboru

Marek Čermák

Marek Čermák je absolventem orchestrálního dirigování na brněnské JAMU. Své hlavní zaměření soustředí na interpretaci tzv. staré hudby, dále díla 20. století a hudby soudobé. Teoretické a historické poznatky v oboru provozovací praxe založil na studiu hudebních traktátů a archiválií z doby 18. a 19. století, zkušeností orchestrálního řízení a ansámblové hry pak v rámci dirigentské praxe s nejrůznějšími soudobými i historickými soubory, praktické zkušenosti na poli hry komorní a sólové získal u hráčů Shaleva ad El a Jamese Johnstona.

Aktuálně je uměleckým vedoucím souboru Musica figuralis, spolupracuje se soubory Societas incognitorum, Ars Brunensis Chorus, Solamente naturali, Státní filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Czech ensemble baroque, aj. V souvislosti se svojí praxí se také věnuje výuce sólové a souborové hry spolu se hrou generálbasu dle traktátů ze druhé poloviny 18. století s aplikací na hru kontinua ve skupině klávesových nástrojů. Těžištěm jeho působení je řízení a propagace projektů zaměřených na obnovené premiéry moravské, rakouské a české hudby z doby 2. poloviny 18. století v autentické interpretaci na dobové nástroje.


INFORMACE:
FACEBOOK:
KONTAKT:
Počet návštěv:
Telefon: +420 608 849 893
Email: czermack(a)gmail.com

Další kontakty →